Türkiye'den diaspora atağı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan 6 milyonun üzerindeki nüfusuyla siyasi ve ekonomik olarak büyük bir güç ve potansiyele sahip Türk diasporası ile kardeş toplulukların diasporaları arasındaki iş birliğini geliştirecek.

~~Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan 6 milyonun üzerindeki nüfusuyla siyasi ve ekonomik olarak büyük bir güç ve potansiyele sahip Türk diasporası ile kardeş toplulukların diasporaları arasındaki iş birliğini geliştirecek.

~~Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığında, başkanlığın 2018 yılında yapacağı ve destekleyeceği projeler ile çalışmalara yer verildi. Yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye ile bağlarını muhafaza etmek ve güçlendirmek amacıyla kültürel hareketlilik programlarının yıldan yıla artan katılımcı sayısıyla gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtilen kitapçıkta, "Mavi Kartlı" olup da Türkiye'de lisans eğitimi görenlerin üniversite harç ücretlerinin başkanlık tarafından ödenmesine devam edileceği vurgulandı. Kitapçıkta, "Türkiye Mezunları Programı" ile Türkiye'deki yükseköğrenim kurumlarından, dil kurslarından, akademilerden burslu olarak veya kendi imkanları ile eğitim alarak mezun olan, dünyanın yaklaşık 165 ülkesinde bulunan ve sayılarının 110 bin civarında olduğu tahmin edilen mezunlara yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. "Diaspora İşbirliği Programı" ile yurt dışında yaşayan 6 milyonun üzerinde Türk nüfusuyla siyasi ve ekonomik olarak büyük bir güç ve potansiyele haiz Türk diasporası ve kardeş toplulukların diasporaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi; ayrıca göçmenlik, dini ve kültürel ayrımcılık, eğitim ile diğer konularda yaşadıkları sorunlar ve engelleri aşmak için müşterek çalışmaların desteklenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

YENİ MESAJ