YDTB "2017 Yılı Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Hizmet Yılı Oldu "

~~Geçtiğimiz 2017 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için birçok alanda yasal düzenlemelere gidildi. Bundan böyle eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal alanlardan ticarete kadar pek çok hizmetlerde yapılan işlemler daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor.

~~Geçtiğimiz 2017 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için birçok alanda yasal düzenlemelere gidildi. Bundan böyle eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal alanlardan ticarete kadar pek çok hizmetlerde yapılan işlemler daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bugün sayıları yaklaşık 6,5 milyona ulaşan yurt dışındaki vatandaşlarımız bulundukları ülkelerde artık dördüncü nesline ulaşmış olup aradan geçen süreçte yeni ihtiyaçları ortaya çıkmış durumda. Türkiye ise bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak anavatanlarından ayrı düşen milyonlarca vatandaşımız için eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal sorunlardan ticarete kadar pek çok alanda gerekli mevzuat değişikliklerini en kısa sürede tamamlayarak her yıl müjdeler vermekte. 2017 yılında da yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenen Türkiye, onların işlemlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçerdi. Bu doğrultuda oy verme işlemleri, dövizle askerlik, boşanma, nüfus ve bankacılık işlemleri, Türkiye’ye geliş ve gidişlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere pek çok alanda iyileştirmeler yapıldı.   

YABANCI ÜLKERDE VERİLEN BOŞANMA KARARLARI TÜRKİYE’DE TANINIYOR

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın en çok sıkıntı çektiği konulardan bir de boşanma işlemleriydi. Daha önce yabancı makamlarda verilen boşanma kararları Türkiye’de geçerli olmuyordu. Bu sebeple yurtdışında boşanmış olan Türk vatandaşları nüfus kayıtlarında halen evli olarak görülmekteydi. 2017 yılında çıkarılan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yurtdışında verilen boşanma kararlarının dava açmaya gerek kalmadan Türkiye’de tanınmasına olanak sağlandı.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR OYUNU İSTEDİĞİ TEMSİLCİLİKTE KULLANABİLİYOR

2017 yılında yapılan bir diğer düzenleme ise oy kullanma işlemleriyle alakalı oldu. Yurt dışındaki seçmenler bu tarihe kadar sadece bağlı oldukları temsilciliklerde oy kullanabiliyordu. Bu durum da orada yaşayan vatandaşlarımız için hem masraflı hem de uzun yol şartları nedeniyle zahmetli bir iş olarak karşılarına çıkmaktaydı. Yüksek Seçim Kurulu’nun 15 Şubat 2017 tarihli ve 101 sayılı Kararıyla artık yurt dışındaki vatandaşlar, farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, oy verme gününde kendilerine en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabiliyorlar. Örneğin, seçmen kaydı Fransa’da bulunan bir vatandaşımız, Almanya’daki herhangi bir temsilcilikte belirlenen tarihler arasında oyunu kullanabiliyor. 16 Nisan 2017 Referandumunda da 1 Milyon 400 bine ulaşan oy oranında görüldüğü gibi yurtdışı seçmenlere yerinde oy kullanma hakkının verilmesiyle birlikte siyasal katılımın her geçen yıl daha da yükseldiğini görmekteyiz. Yurtdışı seçmenlerin arzu ettikleri yerde oy kullanabilmesi ayrıca onların Türkiye siyasetine yön verebilmesine, beklenti ve taleplerinin gündeme gelmesine de imkân sağlıyor.

 

DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK

2017 yılında dövizle askerlik işlemlerinde de düzenlemeye gidildi. Vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemleri için gerçekleştireceği ödemeler bundan böyle muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklarda yapılıyor. Daha önce dövizle askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız ilgili başkonsolosluğa başvurularını yaptıktan sonra, muhabir banka aracılığıyla askerlik bedelini ödüyor ardından ise dekontu tekrar başkonsolosluğu yetirmeleri gerekiyordu. Bir ülkede muhabir banka olmaması durumunda ise vatandaşlarımızın ödeme yapmak için başka bir ülkeye ya da Türkiye’ye gelmeleri gerekiyordu. Bu süreç ise başvuru süresinin uzun zaman almasına neden oluyordu. 24 Aralık 2017 tarihinde yapılan yeni düzenlemeyle vatandaşlarımız ödeme işlemleri doğrudan başkonsolosluklarda yapabiliyor.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR KONUT VE İŞYERİ ALIMINDA KDV ÖDEMEYECEK

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yapılan düzenlemelerden biri de gayrimenkul alımlarında oldu. Bu uygulamayla, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’de aldıkları ilk konut ve işyeri için KDV ödemeyecekler. 

MAVİ KART ARTIK BANKACILIK İŞLEMLERİNDE KİMLİK BELGESİ OLARAK KULLANILIYOR

Türkiye’deki bankacılık işlemlerinde şimdiye kadar Mavi Kart tek başına kimlik belgesi olarak kabul edilmiyordu. Bundan dolayı vatandaşlarımız yabancı uyruklarını gösteren pasaport ve birçok belgeyle işlem yapmak zorundaydı. Maliye Bakanlığı vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, 13 Kasım 2017 tarihi itibariyle Mavi Kart’ın bankacılık işlemlerinde tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilmesinin önünü açtı. Buna göre bankacılık işlemlerinde kimlik bilgilerinin Mavi Kartlılar Kütüğünden sorgulanarak doğrulanması halinde Mavi Kart tek başına geçerli bir kimlik belgesi olarak kullanılabiliyor.

YURDA GİRİŞ-ÇIKIŞTA PASAPORTA MÜHÜR VURMA ZORUNLULUĞU KALKTI

İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan 2017’de hudut kapılarına gönderilen genelge ile daha önce 20 ile 40 yaş arasında zorunlu olan Türk vatandaşlarının giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğunda yaş sınırı kaldırılmış, bu uygulama bütün vatandaşlar için zorunlu hale getirilmişti. Bu durum da beraberinde birçok mağduriyeti doğurdu. Gelen talepler üzerine yeni uygulama baştan düzenlendi ve pasaporta damga vurulma zorunluluğu kalktı. Artık,  vatandaşlarımızın istemine bağlı olarak pasaporta mühür vurulmaksızın bilgisayarlara veri girişi yapılma ve "Türkiye'ye giriş-çıkış formuna" mühür vurdurma uygulaması hayata geçirildi.

 

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİNİN YURTDIŞINDA AKADEMİK BİRİM VE SOSYAL TESİS KURABİLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

25 Ağustos 2017 tarihinde yapılan yeni yasal düzenlemeyle Türkiye’deki devlet üniversitelerinin yurtdışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilmesinin önü açıldı.  Böylelikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkede Türkiye’deki üniversiteler nezdinde eğitim almaları veya sosyal tesislerinden yararlanmalarına imkân sağlanmış oldu.

KAMU HİZMETLERİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ ADRES AYNI HUKUKİ DEĞERE SAHİP OLDU 

Daha önce yurt dışındaki vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki ikamet adresleri Türkiye’deki adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi olarak yer almaktaydı. Bu durum bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyordu. Türkiye’de yapılan bazı işlemlerde ikinci adres olarak belirttikleri Türkiye’deki ikamet yerleri, yerleşim yeri adresi olarak kayıtlara geçebilmekteydi. Bu adres değişikliği nedeniyle yurtiçi seçmen kütüğüne kayıtlı olarak görülen bazı vatandaşlarımız yurt dışındaki seçimlerde oy kullanamıyordu. Bu sorunun giderilmesi için 3 Kasım 2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yeni bir düzenlemeye gidildi. Adrese dayalı olarak yürütülen kamu hizmetlerinde diğer adresin yerleşim yeri adresi ile aynı hukuki değere sahip olacağı hükme bağlandı. Böylelikle Türkiye’deki kamu hizmetlerinde adres değişikliği ihtiyacı ortadan kaldırılarak vatandaşlarımızın yurtdışındaki seçimlere katılımda karşılaşabilecekleri mağduriyetlere engel olundu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı adres sorunlarından bir tanesi de adres kayıtlarının yaşadıkları ülke ve şehrin adı itibariyle sınırlı olarak tutulmasından kaynaklanıyordu. Bu nedenle farklı bir şehirde gözüken veya yurtdışında adres kayıt sistemine kayıtlı olmayan yaklaşık 1.6 milyon seçmen seçimlerde oy kullanamama sorunuyla karşı karşıya kalıyordu. Bu durum bankacılık işlemlerini dahi etkiliyordu. Yapılan değişiklikle bundan böyle vatandaşların adres bilgileri, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verileri ve bağlı olduğu temsilcilik bilgisine göre tutuluyor. Böylelikle vatandaşlarımızın oy kullanmada ve bankacılık işlemlerinde yaşadıkları sorunlar ortadan kalkmış oldu.