Büyükelçi nedir, ne demektir, kimdir?

Büyükelçi nedir, ne demektir, kimdir, kime denir? Büyükelçiler ne iş yaparlar, görevleri yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Büyükelçi nasıl atanır, seçilir? Büyükelçi olmak istiyorum nasıl olurum? Büyükelçi nasıl olunur, olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Haberimizde.

Büyükelçi nedir, ne demektir, kimdir, kime denir? Büyükelçiler ne iş yaparlar, görevleri yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Büyükelçi nasıl atanır, seçilir? Büyükelçi olmak istiyorum nasıl olurum? Büyükelçi nasıl olunur, olma şartları nelerdir, kimler olabilir?

Büyükelçi ya da eski adıyla sefir, bir ülkenin başka bir ülkede bulunmakta olan en üst düzey temsilcisi olan diplomattır. Büyükelçiler, görevli oldukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil etmektedirler. Kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabiri Osmanlı Devlet zamanlarında kullanılmıştır. Büyükelçiler, ülkesi ile görevli bulundukları ülkeler arasında siyasi, askeri, ekonomik, kültürel gibi ilişkileri geliştirmek adına çalışmalar yürütürler.

Büyükelçiler, temsil etmiş oldukları ülkenin devlet başkanının imzasını taşımakta olan bir güven mektubu yani diğer adıyla itimatname ile atanmış oldukları ülkenin devlet başkanına özel bir tören ile arz ederler ve ancak bu tören sonunda resmi olarak görevlerine başlamış olurlar. Peki büyükelçiler ne iş yaparlar? Büyükelçilerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdi

Büyükelçi ne iş yapar? Büyükelçilerin görevleri nelerdir?

Öncelikle büyükelçiler görevli bulundukları ülke veya ülkeler ile vatandaşı bulunduğu ülke arasındaki ilişkilerin sakin kalmasını sağlamakla görevlidir. Bunun yanında görev yaptıkları ülkelerde gerçekleşecek olan ekonomik ve politik gelişmeleri de kendi ülkesine bildirir.

Büyükelçiler bunların dışında kendi ülkelerinden görevli oldukları ülkelere yolculuk yapacak olan kişilere destek olmak, var ise sorunlarına çözüm yaratmak, dış politikaları açıklamak gibi görevler de üstlenmiştir. Mesleklerinin oldukça hassas ve önemli olmasından dolayı, yapmış oldukları tüm işlerde diplomatik seviye takınırlar ve büyük bir dikkat ile hareket ederler. Büyükelçiler bir ülkeyi başka bir ülkede temsil etmektedirler. Bu açıklamaya göre büyükelçilerin bir ülkenin yüzü olduklarını belirtmek yanlış olmaz. Peki kimler büyükelçi olabilir? Büyükelçi olma şartları nelerdir?

Büyükelçi olma şartları nelerdir? Kimler büyükelçi olabilir?

Bir ülke için farklı bir ülke ile diplomatik ilişkilerde belki de en önemli yere sahip olan büyükelçilerin seçimi de bulundukları mevkinin öneminden dolayı büyük bir hassasiyet ile gerçekleştirilmekte ve atanma işleminden önce çok sayıda kriter baz alınmaktadır. Peki nedir bu kriterler?

Eğitim Düzeyi : Öncelikle genel itibariyle bir büyükelçinin politika, tarih ya da uluslararası ilişkiler gibi bir bölümden lisans eğitimi almış olması tercih sebebi olmaktadır. Sürekli olarak ülkeler arasındaki ilişkileri bilme gerekliliği olmasından dolayı, görevli olduğu süre boyunca eğitim kaçınılmaz olmaktadır.

İş Deneyimi : Yazımız da detaylı olarak bahsettiğimiz üzere büyükelçi olmak oldukça önemli bir iştir ve bu işin sorumluluğunun fazla olmasından dolayı genel itibariyle yeni mezun olmuş yani deneyimi bulunmayan kişiler pek tercih edilmemektedir. Bu göreve gelmek isteyen kişilerin ekonomi, politika veya kurumsal diplomasi alanlarının birinde veya bir kaçında daha önce görev yapmış olması ve alanında deneyimli olması beklenir.

İletişim Becerileri : Ülkeler arasında köprü görevi görmekte olan büyükelçilerin, iletişim kabiliyetlerinin de oldukça yüksek olması beklenmektedir. Analitik düşünebilen, kişiler arasında iletişimi oldukça kuvvetli olan kişiler tercih edilmektedir. Ayrıca görev yapmış olduğu ülkenin dilini de anadili gibi konuşması gerekmektedir. Aksi durumda oldukça büyük sıkıntılar yaşayabilir. Peki büyükelçi nasıl olunur? Büyükelçi nasıl seçilir veya başka bir tabir ile nasıl atanır?

Büyükelçi nasıl olunur? Büyükelçi nasıl atanır?

Demokrasilerde büyükelçiler ülkelerinde sorumlu hükumet tarafından atansa da, devlet başkanının kişisel temsilcisi olduklarından, hükûmetler bu atamaları gerçekleştirmeden önce, sembolik yetkili devlet başkanlarından dahi ön onay almaya gerek duyarlar. Büyükelçiler, temsil ettikleri ülke devlet baÈ™kanının imzasını taÈ™ıyan bir “güven mektubu”nu (İtimatname) atandıkları ülke devlet başkanına özel bir törenle arz eder ve ancak bu törenden sonra resmen göreve başlamış kabul olunurlar. Önceden büyükelçi olmak için KPSS sınavına katılmak ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmakta olan sınavda başarılı olmak gerekiyordu. Ancak yapılan son değişiklikler ile bu şartlar kaldırıldı.

Büyükelçi nasıl seçilir? Büyükelçiyi kim atar?

Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararının ardından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

~~Dışişleri Bakanlığı’nda uzman kadrosu için büyükelçi olma şartı kaldırıldı

~~Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Dışişleri Bakanlığı’na uzman yardımcısı ve uzman alımını belirleyen kurulun büyükelçi unvanı taşıyan dışişleri meslek memurları arasından seçilme zorunluluğu kaldırıldı. Yeni yönetmeliğe göre sınav kurulu, taşıdığı unvana bakılmaksızın Dışişleri Bakanlığı görevlileri arasından, bakan tarafından belirlenecek.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre geçen yıl aralık ayında da Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış ve bakanlığa meslek ve konsolosluk memurluğu giriş sınavlarını değerlendiren sınav kurullarının büyükelçi unvanı taşıyan meslek memurları arasından seçilme zorunluluğu kaldırılmıştı.

Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği ile Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına ilişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yeni yönetmelikler, aynı konuları düzenleyen 2011 ve 2012 tarihli yönetmeliklerin yerine getirildi. Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği, Dışişleri Bakanlığı’nı merkez teşkilatında görev yapan uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları ile uzmanlığa atanmaları konularını düzenliyor.

Önceki yönetmeliğe göre Dışişleri Bakanlığı’na uzman yardımcılığı giriş sınavı ve uzman yardımcılarının uzman olmasına karar veren yeterlik sınavı kurullarının üyeleri, Dışişleri Bakanı tarafından büyükelçi veya elçi unvanı taşıyan meslek memurları arasından seçiliyordu. Yeni yönetmelikte sınav kurulu üyelerinin elçi unvanı taşımaları zorunluluğu kaldırıldı. Yeni yönetmelikte bu madde “Kurul başkanı, vekili ve üyeleri bakanlık görevlileri arasından bakan tarafından belirlenir” şeklinde düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurt dışına Sürekli Görevle Atanmasına iİişkin Yönetmelik’le de hakkında ceza soruşturması ya da kovuşturması nedeniyle merkeze alınan diplomatların aklanması durumunda dış temsilcilikte tekrar göreve atanmaları konusunda değişiklik yapıldı.

Eski yönetmelikte “Ceza kovuşturması nedeniyle merkeze alınanlardan, kovuşturma sonucunda haklarında mahkûmiyet kararı verilmeyenlerin, merkeze alınmadan önce görev yaptıkları temsilcilik ile aynı grupta yer alan bir temsilcilikte kalan görev sürelerini tamamlamaları sağlanır” hükmü, “sağlanabilir” şeklinde değiştirilerek muğlaklaştırıldı.