~~Saint-Josse belediyesi izolasyonla (tecrit) mucadelede sosyal acil eylem planı hazırladı.

Bu benzeri görülmemiş sağlık krizi bağlamında, Belediye Başkanı Emir Kir'in inisiyatifinde, belediye yetkilileri, Saint-Josse yardım bürosu CPAS, CPAS Başkanı Luc Frémal, Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı, Dorah Illunga ve Maison de la Famille kurumu işbirliği ile sosyal acil durum ve tecritle mücadele önlemleri kapsamında bir belediye platformu kuruldu.

Bu benzeri görülmemiş sağlık krizi bağlamında, Belediye Başkanı Emir Kir'in inisiyatifinde, belediye yetkilileri, Saint-Josse yardım bürosu CPAS, CPAS Başkanı Luc Frémal, Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı, Dorah Illunga ve Maison de la Famille kurumu işbirliği ile sosyal acil durum ve tecritle mücadele önlemleri kapsamında bir belediye platformu kuruldu.

Bu çalışmaların yürütülebilmesi için CPAS Yardım kuruluna 500.000 euroluk olağanüstü bir bütçe sağlanırken, Maison de la Famille Derneğine de belediye bütçesinden 100.000 euro yardım aktarıldı.

 Buna göre :

Sosyal acil durum önlemleri

- CPAS Yardım Kurumu tarafından verilen sosyal yardım, bu dönemde istisnai olarak otomatik olarak yenilenmektedir. Soruları olan veya sosyal yardım için yeniden başvurmak isteyen  kişiler, CPAS yardım kurumu ile  Tlf  02 220 29 69 (24 11) numaralı telefondan ya da direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be adresine e-posta göndererek ulaşabilirler.

- Jean Fontaine Tıp Merkezi yalnızca genel  tedaviye açıktır ve hasta bakımı için yalnızca Tlf 02 220 29 42 (53) numaralı telefondan  randevu ile ulaşılabilir.

İzolasyon -Tecritden kurtulmak için önlemler:

- Yaşlıları tecritten kurtarmak için, bu konu için çalışan CPAS sosyal yardım sorumlusu: "Koranavirius tecritte yaşlı" telefonlarına ulaşılabilir: Tlf 02 220 24 60 veya 0484 07 69 82.

- Maison de la Famille ayrıca gıda ve tıbbi alışveriş, evde yemek teslimatı, vb. konularında zorluk çeken herkese çok önemli hizmet ve yardım sağlamaktadır. Tüm talep ve önerileriniz için  0485 89 71 36 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

- Ailenin evde kalması sıkıntılysa dönüşmüşse,  bu mevcut sağlık sorunu ilgili sorunlar ve  yanlış anlaşılmalar varsa, savunmasız kişiler için (yanlız anneler, hastalar, yeni gelenler, ...) Belediyenin Prévention –Önlem servisini arayabilirler Tlf  02210 44 62 (65) Servis, kriz durumlarına sosyal destek sağlayacaktır. Aile içi şiddet mağdurları için ücretsiz numara  ise Tlf 0800 30 030'dur -  www.ecouteviolencesconjugales.be

 

Plan d'urgence sociale et de lutte contre l'isolement de la commune de Saint-Josse.

Dans le cadre de cette crise sanitaire sans précédent, à l’initiative du Bourgmestre Emir Kir, les autorités communales ont mis en place une plateforme communale en collaboration avec le CPAS de Saint-Josse, Président Luc Frémal, l’Echevine des Affaires Sociales Dorah Ilunga, & la Maison de la Famille, parmi les premières mesures prises en matière d'urgence sociale et de lutte contre l'isolement:

Une dotation extraordinaire au CPAS de 500.000€ et un subvention de 100.000€ pour la Maison de la Famille pris dans le budget communal.

Mesures d’urgence sociale

- Les aides sociales octroyées par le CPAS sont exceptionnellement, durant cette période, reconduites automatiquement. Les bénéficiaires, ayant des questions, ou toute personne souhaitant faire nouvelle demande d'aide sociale, peuvent contacter le CPAS au T 02 220 29 69 (24 11) ou par mail direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be.

- Le Centre médical Jean Fontaine est ouvert uniquement pour la médecine générale et les consultations ne se font uniquement que sur rdv au T 02 220 29 42 (53).

Mesures pour rompre avec l'isolement :

- Pour rompre l'isolement des personnes âgées : l'assistante sociale du CPAS référente "coronavirus seniors isolés" est joignable au T 02 220 24 60 ou 0484 07 69 82.

- La Maison de la Famille apporte également une aide précieuse à toute personne en difficulté pour les courses alimentaires et médicales, les livraisons de repas à domicile,... Pour toute demande et conseils composer le G 0485 89 71 36.

- Si le vécu des familles est compliqué durant le confinement, s'il y a des incompréhensions face aux enjeux sanitaires actuels, toute personne fragilisée (mères seules, malades, primo-arrivants,...) peut appeler le service Prévention au T 02 210 44 62 (65) qui assurera un accompagnement social de situation de crise.  Le numéro gratuit pour les victimes de violences conjugales est le T 0800 30 030 - www.ecouteviolencesconjugales.be